Bawal kantahin ng mga lalake sa videoke.Hindi lang bawal kantahin ng mga lalake sa videoke? Bawal kantahin ng mga lalake KAHIT SAAN!!!