up, up. down, down. left, right, left, right, B, A, B, A, select, start

"Hindi nyo kami matatalo dahil may hundred lives kami!" -Bill Rizer and Lance Bean