Abangan...

We ain't just hip-HOP, we ain't just METAL
Cause we don't just JUMP, and we're not just BAKAL
And we ain't just GAGO, we ain't just SOSYAL
Cause we do FANCY THINGS, while we ihi sa KANAL

Easy ka lang dahil may dadating na song
Manggugulo ang MgaEpal.com


Apir.