Break na tayo.

"Mahal kita, pero kung ganyan ka lang din naman at hindi ka magbabago, mabuti pang tapusin na natin kung anuman ang namamagitan sa ating dalawa... you're fired." -Donald Trump