A Groovy kind of post

"When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue"

Maganda ang kanta...
...Pero hindi namin alam kung pinag-isipan ba talaga ang linya na yan.

Phill Collins, isa kang groovy kind of guy dahil sa pagkanta mo ng groovy kind of song na "A Groovy Kind Of Love"