Hinimay na kasabihan.

Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, ay hindi makararating sa paroroonan."Gamitin mo ang rear-view mirror."