Ikaw ang nagtuturo sa mga anak mo.

Tarantado ang mga magulang na ginagamit na panakot sa mga anak nila ang mga bumbay!