Kung magpapaapekto ka sa iniisip ng iba...


...ang galing mo naman.

Pano mo nalaman kung anong iniisip nila?