Kung wala kang talent sumayaw...


Tinalo nito ang talent ng fingers namin.