Matuto ka!

Ano ang pinaka malaking disyerto sa buong mundo?

Sahara desert?
(engk! mali. out ka na!)

Pangalawa lang sa pinaka malaki ang Sahara. Antarctica ang pinaka malaking desert sa mundo.
(Ngayon mo lang nalaman yan no? Wag ka mag-alala hindi ka bobo, hindi common knowledge yan.)

Antarctica, on average, is the coldest, driest, and windiest continent, and has the highest average elevation of all the continents.[2] Antarctica is considered a desert, with annual precipitation of only 200 mm (8 inches) along the coast and far less inland.[3] There are no permanent human residents but anywhere from 1,000 to 5,000 people reside throughout the year at the research stations scattered across the continent. Only cold-adapted plants and animals survive there, including penguins, seals, nematodes, Tardigrades, mites, many types of algae and other microorganisms, and tundra vegetation.

dito galing yan

Ilang trivia game show kaya ang gagamit nitong pinagkakalat namin?