Mga OK lang mag-trunks. (swimming trunks)

Mga swimmers, dahil nakakabagal ng paglangoy ang mga maluwag na kasuotan dahil nagkakaroon ng "drag" sa tubig. Kaya kung swimmer ka... OK lang mag trunks.

Mga divers, dahil mas mataas ang score ng bawat dive kapag konti lang ang talsik ng tubig. Mas malaking "splash" ang nagagawa kapag mas malaki ang kasuotan. Kaya kung diver ka... OK lang mag trunks.

Mga wrestlers, dahil costume lang nila yun. Kaya kung wrestler ka... OK lang mag trunks.

Mga bodybuilders, dahil kailangan makita ng mga judges ang mga muscles nila para mahusgahan kung sino ang pinaka maskulado. Kaya kung body builder ka... OK lang mag trunks... wag lang habang nagbubuhat sa gym.
Mga MMA fighters, dahil kailangan nila ng kasuotan na hindi makakahadlang sa kanilang full range of motion... at dahil kaya nilang saktan ang mga taong pagtatawanan sila pag nakasuot sila ng trunks. Kaya kung MMA fighter ka... OK lang mag trunks.

Kung hindi ka swimmer, diver, wrestler, bodybuilder o MMA fighter, walang araw sa buhay mo na pwede kang mag trunks kung more than 11 years old ka na. Wala kaming pakialam kahit sabihin mong yan ang uso sa Europe.. pumunta ka sa Europe at dun ka magsuot ng spandex na brip.
funny gay guy, funny gay, sexy man, holding disco ball, disco ball, gay dance, gay disco, blue shorts, man in blue shorts, guy wearing blue shorts, trunks, man wearing trunks, wearing trunks, guy in trunks, swimming trunks
Pinaghugutan