Nasa huli lagi ang pagsisisi?

Malamang! Bobo ka ba? pwede ka bang magsisi sa simula?!