Panahon na para maging makaSARILI.

Tingnan muna ang SARILI....
...Kilalanin ang SARILI.
...Baguhin muna ang SARILI.
Mahalin muna ang SARILING pamilya...

Matutunang mahalin ang SARILI....

...Matutong mag-isip para sa SARILI.
...Kumilos para sa SARILI..

...Ipagmalaki ang SARILING bayan.

Umunlad sa SARILING sikap...
...Gamitin ang SARILING kakayahan.


Ikaw? Makasarili ka na ba?
Alam mo na kung sino ang simula.

Apir!