Patagalan hindi kumurap.. ready... Go!

eyes, woman's eyes, girl's eyes, mataAbnoy ka kung lumaban ka!

Matakot ka kung nanalo ka.