"All we wanna say is that we do care about you"

Sa American prinsons puro rambulan ng magkakalaban na gang. Sa Panama nagbabarilan mismo sa loob ng kulungan.... Sa Pilipinas, ganito ang aksyon!


Wag lang High School Musical! "Glee" palalampasin pa namin.
Hindi rin!