Ano ka bida?!

"Kung ang lahat ng hirit, lahat ng hugot, at lahat ng joke ay kailangang i-explain sayo, o kaya ay seseryosohin mo... umalis ka na. Hindi tayo bati."