Binaba na ang height limit qualification para maging sundalo ng AFP. Dating 5.4ft pag lalake at 5.2ft pag babae, ngayon binaba sa 5 feet pwede na.

Mas mabilis, mas maliksi, at mas magaling nga naman magtago ang maliliit. Kaya masaya kami para sa mga kababayan nating cutie-cute-cute na gustong magsundalo. Sugod mga hobbits!