Blow by blow.

Mga laruan na hinihipan:

"Abrakadabra gagana ka! Hipan mo... magic!"


Para sa mga hindi alam kung ano yan... yan ay Family Computer. Ang laruan ng mga sinaunang tao.