Gusto mo bang malaman kung tamad ka talaga?

Sirain mo ang TV nyo. Sirain mo ang laptop mo. Itaboy mo lahat ng kaibigan mo. Itapon mo ang cellphone mo. Hiwalayan mo ang shota mo. Sunugin mo lahat ng porn mo.

Kung wala ka paring gana kumilos pagkatapos mong sirain, itaboy, itapon, hiwalayan, at sunugin ang mga distractions sa buhay mo... tamad ka nga. Isang tamad na sira na ang TV, sira na ang laptop, walang kaibigan, walang cellphone, walang shota, tapos wala ka pang porn.