Laspag na linya ng mga politiko.

Walang imposible kung sama-sama!

"Sige patayin mo ang apoy, gamit gasulina."


Walang imposible? Ano ka, God? Alis jan!