Maaksyon na text.

cellphone, cell phone, cell fone, funnt text, nakakatawa, funny philippines"Magtago na you sa pinanggalingan you."