May katok ang 2010 National Election...

Knock-knock...

Who's there...

Gibo...

Gibo who?...


Gi-bo, Gibo sa puso ko
Pag-ibig ko'y hindi na maglalaho
Wag sanang mag-alala sinta
Damdamin ko'y hindi na magbabago
Gi-bo, Gibo sa puso ko....


Galit ka na?