May katok ang 2010 National Election...

Knock-knock...

Who's there...

Eddie...

Eddie who?...


Eddie's is the day, Eddie's is the day that the Lord has made, that the Lord has made
We will rejoice, We will rejoice, And be glad in it, And be glad in it
For
Eddie's is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it
Eddie's is the day, Eddie's is the day that the Looord haaas maaade.


...then there was silence.


Bukas
: Joseph Estrada, Tuesday: Gibo Teodoro