May katok ang 2010 National Election...

Knock-knock...

Who's there...

Erap...

Erap who?...


Ma-Erap talaga maging pogi
Ma-Erap talaga maging heartthrob
Ma-Erap talaga maging pogi
Ma-Erap talaga maging cutie-pie
Ah-ha-hay...


Maiintindihan namin kung gusto mong magdabog.


Bukas
: Gibo Teodoro