Sa Totoo Lang...

Ang tawagin kang bading dahil sa pagtakas mo sa mga responsibilidad mo, ay insulto sa gay community.

"Minsan mas buo pa ang loob ng mga bading kesa sa mga nagpapanggap na tigasin. Mas malambot nga lang, pero buo ."