salawiKAIN

"Ang pag-aasawa ay 'di tulad ng kanin na kapag napaso ka iiluluwa
mo lang basta-basta, tapos palalamigin at isusubo ulit, tapos iluluwa ulit kapag naisip mong kadiri ang ginawa mo."