Ang mga taong gustong magpahaba ng buhay ay...

kumakain ng mga ayaw nilang pagkain, uminom ng mga ayaw nilang inumin, at ginagawa ang mga bagay na ayaw nilang gawin.


Yan ang sikreto para sa mas mahaba, at napaka miserableng buhay.