Anti-buhok?


Ayon sa mga bodybuilders, inaahit nila ang mga buhok nila sa dibdib 
para magmukang malaki ang dibdib nila.


Kaya din ba sila nag-aahit ng buhok sa kilikili, 
para magmukang malake ang kilikili nila?