Curious lang...

Kapag sinabi ng sinungaling na nagsisinungaling sya...
...nagsasabi na ba sya ng totoo?