Dahil lahat ay may karapatang gumawa ng "Erap Joke" (una at huli na ito.)

Crew: Welcome sir, can I take your order?

Erap: Bigyan mo ako ng isang cheeseburger... yung walang cheese.
Isang large iced tea, yung maliit lang.
At isang chili wings, pero wag maanghang.

Crew: Is this for dine-in or for take-out?

Erap: Ah no... it's for Jinggoy.