Mirienda para sa utak.

"Panahon na para gumawa ka ng pagbabago sa buhay mo kung naaalala mo parin kung kailan ka huling umiyak, pero hindi mo matandaan kung kailan ka huling tumawa."

-MgaEpal.com