Moymoy, Roadfill, and Dick G.May mga inuntog kaming posts at najambol ang schedules namin para maisingit ito. Kung para makita si Dick G. na kumakadyot ng sayaw, sulit na sulit.

MgaEpal.com is not endorsing any candidate/s