Pabilisan ng utak.

Ano sa tagalog ang sex? Clue: nagsisimula sa letter "K".


Ang sagot... Kasarian.Napangiti ka dahil iba ang naisip mong sagot.