Paniguradong igu-google mo kung ano ang Net Neutrality.


"I will make love to every virgin who defends the internet" -Tania Derveaux

Naglalaro sa utak mo na magpanggap na virgin... hindi ka nag-iisa.
Pinaghugutan dito