Para sa magaling.

Mas mabuti na ang diretso magyabang, kesa pasimple mag-angas.