Rare Sightings.

Bihirang makita.
Silkie Chicken


Bihirang makita.Corpse Flower


Bihirang makita.
Pink River Dolphin.


Bihirang makita.
Frilled Shark


Bihirang makita.
Ulo ni Kuya Kim.


pictures hinugot dito, dito, dito, dito, at dito