Sa totoo lang...

Kung alam mo ang dahilan kung bakit ka tarantado, at alam mo na kailangan mong magbago, bakit ka pa pupunta sa psychiatrist para marinig mong sabihin nyang...

"Ang disorder mo ay dulot ng pagiging masyadong impulsive, kulang ka sa empathy, at maiksi ang pasensya mo... kailangan mong magbago."
Ang mga taong pumupunta sa psychiatrist ay mga taong gusto lang marinig sa mas komplikadong eksplinasyon
ang mga bagay na alam na nila.