Safe na safe.

Paki gulpi ang sarili mo kung gawain mo ito.