"Ah sige lang shopping ka na... take your time."


Ingat ka lang dahil baka hindi ka na sunduin ng misis mo.