Sulit ang nguya.

Sa advertising, mas malinaw ang mensahe, kapag mas malabo ang commercial.