Survival Gude

Nangyari na ba sayo ito?
Para sa karaniwang tao, ang mga kailangan mo lang malaman kung mastranded ka sa isang isla ay pano gumawa ng apoy, pano gumawa ng tirahan, at pano makakuha ng makakain. Pero pano naman ang pangangailangan ng mga manginginom? Eto ay para sa mga alcoholic na stranded sa isang isla ngayon.

1. Maghanap ng puno ng buko.
2. Akyatin ang puno at hanapin ang bulaklak ng puno ng buko.

Eto ang itsura non. Tandaan mo.

3. Hiwaan ang dulo ng bulaklak ng puno ng buko.
4. Maglagay ng pangsalo sa dagta/katas ng bulaklak ng puno ng buko.
5. Palipasin ang ilang oras para makaipon ng dagta/katas ng bulaklak ng puno ng buko.
6. Kunin at salain ang dagta/katas ng bulaklak ng puno ng buko.

Congratulations, may tuba ka na.

Babala: Ito ay para lang sa mga desperadong manginginom na stranded sa isang isla ngayon...
Wag susubukang gawin sa bahay dahil madumi ka.