Ang magpapanalo sa kahit na anong debate...

"Save... Period... No Erase...Touch move... Padlock tapon susi."