Ang saging na naoverdose ng Viagra.

Naging paboritong smiley/expression ng liibo-libong taong may Plurk account ang kumakadyot na saging...Para sa lahat ng hindi nakakaalam, hinugot mula sa Youtube ang saging na yan na sumasayaw sa "Peanut Butter Jelly Time" ng Buckweat Boyz. Sa ngayon, ang viral video na yan ay kasalukuyang humatak na ng higit sa 17 million na manunuod.Sayaw sagling... sayaw.