"PUGA" (Attempt no. 1)

11:22PM... Plano ni Brando...

Brando: Ok, pag akyat ng vent, dahan-dahan sa pag-gapang. Gawa sa yero yun kaya iwasan ninyong kalabugin, baka marinig ng jail guards.

Delfin: Teka... nakita ko na yung mga vent pag nasa field tayo. Tang*na mataas yun 'a!

Gaston: Oo nga, mataas yun. Pano tayo bababa sa kabila ng pader?

Tonyo: Edi gumamit ng hagdanan! May hagdanan ka ba Brando? Kahit ladder lang...

Brando: Wala! gago ka ba? Hindi kakasya ang hagdan dun. Nasipat ko na lahat ng vent. At dun sa may West gate may bubong na pwede natin talunan pababa.

Gaston: Sa may West gate? 'E bubungan ng guard's lodge yun! Yero din yun. Mahuhuli tayo dun!

Brando: Hindi, akong bahala.

Pagdating sa dulo ng vent sa West gate...

Delfin: Kosa, sigurado ka ba dito?

Brando: Oo, nandito na tayo, tuloy na natin 'to.

Tonyo: Pano na tayo bababa?

Brando: Ganito... tatalunin muna natin isa-isa pababa sa may bubungan ng guard's lodge. Pero mag-iingay yan dahil gawa sa yero yung bubong... kaya paglagpak ng paa natin sa bubong kailangan nating gumawa ng tunog ng hayop para linlangin yung mga mga jail guard sa loob ng guard's lodge. Kuha nyo?

Gaston: Ok.

Tonyo: Oo, game.

Delfin: Sige. Pero mauna ka na Brando.

Isa-isang tumalon ang apat na "puga" papunta sa bubungan...

Tumalon si Brando... Kablag!

Jail guards: Ano yun?!

Brando: Meow... meow...

Jail guards: Pusa lang pala.

Tumalon si Delfin... Kablag!

Jail guards: Ano yun?!

Delfin: Iiikiiikikik... iiikiiikikik

Jail guards: Paniki lang pala.

Tumalon si Gaston... Kablag!
Jail guards: Ano yun?!

Gaston: isqueek... isqueek

Jail guards: Daga lang pala.

Tumalon si Tonyo... Kablag!

Jail guards: Ano yun?!

Tonyo: Oink! oink!...

Jail guards: May tumatakas!!!


To be continued...