CAMEL: Boo , RAT: Yehey

Sa pagkakaalam ng karamihan, ang camel ang mammal na pinaka nakakatagal na hindi uminom ng tubig. Pero kung tutuusin, taob sa kangaroo rat ang camel. Sobra-sobra ang tibay ng kangaroo rat sa pagtiis sa uhaw. Sinasabing 15 na araw kayang hindi uminom ng tubig ng camel, samantalang ang kangaroo rat ay pinaniniwalaang tatagal ng tatlo hanggang limang taon na hindi umiinom ng tubig, juice, soft drinks, iced tea, pearl shake, at orange mocha frappuccino. Kaya kung may balak kang maglajbay sa disyerto, kangaroo rat ang sakyan mo.