Curious lang...

Kung lahat ng kandidato ay nagsasabing sila ay para sa mahirap, sinong magiging presidente ng mayaman?