Heart to Heart

Agatha: Dad, ilan naging girlfriend mo?

Dad: Bago maging kami ng mommy mo, tatlo. Pagkatapos namin ikasal... mga anim.