Higpitan Ang Bulsa

"Kapag may isinuksok, may madudukot" -Mandurukot