Inabangan ng ilang buwan: NOW SHOWING


Palabas na ang Iron Man 2. Kung ang Twilight ay ginastosan mong panoorin sa sine at balak mo lang panoorin ang Iron Man 2 sa DVD, mas walang kwenta ka pa sa ipis na nakabaliktad sa ilalim ng lababo sa dirty kitchen.

IRON MAN 2: BAKAL kontra BAKAL