Mirienda para sa utak.

"Kahit gano katagal mong titigan ang alak sa mesa, hindi ka malalasing kung hindi mo sisimulang uminom."

May mga taong alam na ang kailangan nilang gawin para maumpisahan ang mga plano nila sa buhay, kaso hindi naman sapat na gustuhin mo lang. Kahit gaano mo kagustong magawa ang mga plano mo, kung hindi ka magkakaroon ng paninindigan na magsimulang kumilos, magiging tagasubaybay ka lang sa pag-unlad ng ibang tao.

Pano ka matatapos, kung hindi ka mag-uumpisa?